Từ khóa: youtube cấm video thử thách trò đùa nguy hiểm

YouTube Cấm Video Thử Thách Và Trò Đùa Nguy Hiểm [2019]

YouTube Cấm Video Thử Thách Và Trò Đùa Nguy Hiểm [2019]
[Tin tức] Vào ngày 16/1/2019, Youtube chính thức cập nhật chính sách mới – quyết định cấm mọi thứ các video được đăng lên về thách thức và trò đùa, trò chơi khăm có nội dung hiểm nguy (dangerous challenges and harmful pranks). Youtube sẽ gỡ bỏ các video có nội dung bị xem là khuyến khích

YouTube Cấm Video Thử Thách Và Trò Đùa Nguy Hiểm [2019]

YouTube Cấm Video Thử Thách Và Trò Đùa Nguy Hiểm [2019]
[Tin tức] Vào ngày 16/1/2019, Youtube chính thức cập nhật chủ trương mới – quyết định cấm mọi thứ các video được đăng tải về thách thức và trò đùa, trò chơi khăm có nội dung nguy hiểm (dangerous challenges and harmful pranks). Youtube sẽ gỡ bỏ các video có nội dung bị gọi là khuyến khích