Từ khóa: yeah1 network

Youtube Chấm Dứt Hợp Tác Với Yeah1 Network Từ Tháng 4/2019

Youtube Chấm Dứt Hợp Tác Với Yeah1 Network Từ Tháng 4/2019
[Tin tức] Ngày 3/3, Công ty CP Tập đoàn Yeah1 (YEG) công bố tin tức Youtube chấm dứt thỏa thuận lưu trữ nội dung sau ngày 31/3/2019 với mọi thứ các công ty con của Yeah1 có liên quan đến mảng Youtube Adsense. Thỏa thuận lưu trữ nội dung (CHSA – Content Hosting Agreement) là

Youtube Chấm Dứt Hợp Tác Với Yeah1 Network Từ Tháng 4/2019

Youtube Chấm Dứt Hợp Tác Với Yeah1 Network Từ Tháng 4/2019
[Tin tức] Ngày 3/3, Công ty CP Tập đoàn Yeah1 (YEG) ban bố thông tin Youtube chấm dứt hợp đồng lưu giữ nội dung sau ngày 31/3/2019 với tất cả các công ty con của Yeah1 có liên quan đến mảng Youtube Adsense. Thỏa thuận lưu trữ nội dung (CHSA – Content Hosting Agreement) là