Từ khóa: truy thu thuế thu nhập cá nhân từ kiếm tiền Google

Sắp Truy Thu Thuế Cá Nhân Kiếm Tiền Từ Google & Facebook

Sắp Truy Thu Thuế Cá Nhân Kiếm Tiền Từ Google & Facebook
[Tin Tức] Thông tin về việc sắp truy thu thuế cá nhân kiếm tiền từ Google, Facebook được đề xuất tại Dự thảo Luật quản lý thuế ngày 6-5-2019. Cục Thuế TP.HCM đề nghị luôn phải có cơ chế kết hợp giữa các đơn vị ngân hàng với bộ phận thuế trong việc quản lý

Sắp Truy Thu Thuế Cá Nhân Kiếm Tiền Từ Google & Facebook

Sắp Truy Thu Thuế Cá Nhân Kiếm Tiền Từ Google & Facebook
[Tin Tức] Thông tin về việc sắp truy thu thuế cá nhân kiếm tiền từ Google, Facebook được đề nghị tại Dự thảo Luật quản lý thuế ngày 6-5-2019. Cục Thuế TP.HCM đề xuất cần thiết cơ chế kết hợp giữa các đơn vị ngân hàng với cơ quan thuế trong việc quản lý thông