Từ khóa: mua tên miền mắt bão

Bí Mật Đằng Sau Những Đuôi Tên Miền

Bí Mật Đằng Sau Những Đuôi Tên Miền

Hiện tại, chắc rằng các bạn đã quá quen thuộc với các đuôi tên miền  phổ biến như: .com, .net, .vn, .org, .edu,… Tuy nhiên những tên miền mà bạn hiểu rằng vì nó khá phổ biến và bạn vẫn chưa biết rằng với mỗi đuôi tên miền như vậy đều có các ý nghĩa

Bí Mật Đằng Sau Những Đuôi Tên Miền

Bí Mật Đằng Sau Những Đuôi Tên Miền

Hiện tại, có lẽ rằng các bạn đã quá thân thuộc với các đuôi tên miền  phổ biến như: .com, .net, .vn, .org, .edu,… Tuy nhiên những tên miền mà bạn hiểu rằng vì nó khá thông dụng và bạn vẫn không hiểu được với mỗi đuôi tên miền như vậy đều có các ý