Từ khóa: cài đặt hosting

Hướng Dẫn Trỏ Domain 1and1 Tới Hosting Stablehost đầy đủ Nhất

Hướng Dẫn Trỏ Domain 1and1 Tới Hosting Stablehost đầy đủ Nhất

Chào các bạn, Sau khi đã mua tên miền và cài đặt một trang wordpress cơ bản, thì vấn đề phải làm kế đến là bạn cần cài đặt Nameserver để website cũng có thể hoạt động trên hosting. Bài viết này mình sẽ chỉ dẫn với tên miền mua từ 1&1 và hosting mua từ

Hướng Dẫn Trỏ Domain 1and1 Tới Hosting Stablehost đầy đủ Nhất

Hướng Dẫn Trỏ Domain 1and1 Tới Hosting Stablehost đầy đủ Nhất

Chào các bạn, Sau khi đã mua tên miền và cài đặt một trang wordpress cơ bản, thì vấn đề phải làm kế đến là bạn cần cài đặt Nameserver để website có thể hoạt động trên hosting. Bài viết này mình sẽ chỉ dẫn với tên miền mua từ 1&1 và hosting mua từ StableHost