Chuyên Mục: Tìm hiểu Unix và Linux

Hiệu Năng Hệ Thống Trong Unix/Linux

Hiệu Năng Hệ Thống Trong Unix/Linux

Mục đích của chương chỉ dẫn này là giới thiệu phân tích hiệu xuất bằng các công cụ có sẵn để giám sát và quản lý hiệu năng trên các hệ thống Unix, và để cung cấp một nguyên tắc chỉ đạo chung về cách để phát hiện và sửa các vấn đề về hiệu

Các Tiện ích Cơ Bản: In, Email Trong Unix

Các Tiện ích Cơ Bản: In, Email Trong Unix

Đến chương này, bạn đã có một vài ý thức cơ bản về hệ thống Unix và một số lệnh cơ bản của nó. Chương này sẽ sơ qua về một số tiện ích cơ bản nhưng quan trọng trong số tiện ích của Unix mà bạn sẽ sử dụng chúng trong hoạt động thường

Các Kỹ Thuật Trích Dẫn Trong Unix/Linux

Các Kỹ Thuật Trích Dẫn Trong Unix/Linux

Các siêu ký tự trong Unix/Linux Shell cung cấp các siêu ký tự đa dạng mà có ý nghĩa đặc biệt trong khi sử dụng chúng trong bất kỳ Shell script nào và gây nên sự giới hạn của một từ trừ khi được trích dẫn. Ví dụ: siêu ký tự ? kết nối với

Filter Và Pipe Trong Unix/Linux

Filter Và Pipe Trong Unix/Linux

Bạn cũng đều có thể kết nối hai lệnh với nhau để mà đầu ra của một chương trình là đầu vào của chương trình tiếp theo. Hai hoặc nhiều lệnh được kết nối trong cách này hình thành một pipe . Để tạo một pipe, đặt một thanh dọc (|) trên dòng lệnh giữa

Sử Dụng Mảng Trong Shell

Sử Dụng Mảng Trong Shell

Một biến shell là có đủ sức để giữ một giá trị đơn. Kiểu này của các biến được coi là các biến scalar. Shell hỗ trợ các kiểu không trùng lặp của biến được xem là một biến mảng mà cũng đều có thể giữ nhiều giá trị tại và 1 thời điểm. Mảng

Điều Hướng IO Trong Unix/Linux

Điều Hướng IO Trong Unix/Linux

Hầu hết các lệnh hệ thống Unix nhận dữ liệu input từ terminal của bạn và gửi output lại cho terminal của bạn. Một lệnh thường đọc input của nó từ một địa điểm xem là input chỉ tiêu (standard input), mà xảy ra với terminal của bạn theo mặc định. Theo cách tương tự,

Các Tiện ích Giao Tiếp Mạng Trong Unix/Linux

Các Tiện ích Giao Tiếp Mạng Trong Unix/Linux

Khi bạn làm việc trong môi trường phân phối thì lúc đó bạn phải giao tiếp với các người dùng từ xa và bạn cũng luôn phải truy cập vào các thiết bị Unix từ xa. Có một vài tiện ích Unix mà đặc biệt hữu ích cho người dùng giao tiếp trong một môi