Chuyên Mục: PHP

Quá Trình Xử Lý ảnh Thumbnail Với PHP

Quá Trình Xử Lý ảnh Thumbnail Với PHP

Trường Thịnh Group – Về bản chất, có rất nhiều website lưu giữ những thư viện ảnh riêng biệt và kiểu thiết kế dùng chung, tất cả được “nhúng” trong trang đi cùng với các ảnh thumbnail, mục tiêu của cách làm này là khi người dùng bấm vào mỗi ảnh thumbnail thì website sẽ

Bài Viết Đăng Tại: PHP

PHP & XML

PHP & XML

XML là một ngôn ngữ đánh dấu khá giống HTML. Một tài liệu XML là thuần văn bản và chứa các thẻ được giới hạn bởi . Có hai điểm không trùng lặp chủ đạo giữa XML và HTML. XML không khái niệm một tập các thẻ cụ thể. XML đích thực “kén chọn” cấu

Bài Viết Đăng Tại: PHP

Lập Trình Hướng đối Tượng Trong PHP

Lập Trình Hướng đối Tượng Trong PHP

Chúng ta có thể mường tượng rằng vũ trụ được tạo từ những đối tượng không trùng lặp như mặt trời, mặt trăng, trái đất,… Theo cách tương tự, bạn có thể tưởng tượng chiếc xe hơi được tạo từ những đối tượng không trùng lặp như bánh xe, khung xe, động cơ, cần sang

Bài Viết Đăng Tại: PHP

Vòng Lặp Trong PHP

Vòng Lặp Trong PHP

Vòng lặp trong PHP được sử dụng để thực thi cùng một khối code một số lần nào kia đã xác định. PHP hỗ trợ 4 kiểu vòng lặp sau: Vòng lặp for − Lặp qua một khối code một số lần đã xác định. Vòng lặp while − Lặp qua một khối code nếu

Bài Viết Đăng Tại: PHP

Cookie Trong PHP

Cookie Trong PHP

Cookie là các text file lưu giữ trên Client và chúng được giữ với mục tiêu là theo dõi. PHP bổ trợ các HTTP Cookie. Có 3 bước để xác định người sử dụng trả về: Script phía Server gửi một tập các cookie cho trình duyệt. Ví dụ: tên, tuổi, … Trình duyệt lưu

Bài Viết Đăng Tại: PHP

Gửi Email Sử Dụng PHP

Gửi Email Sử Dụng PHP

PHP phải được định cấu hình 1 cách chính xác trong file  php.ini với các chi tiết về cách hệ thống của bạn gửi email. Mở php.ini có sẵn trong thư mục / etc / và tìm phần có bắt đầu với [mail function] . Người dùng Windows nên chắc chắn rằng có 2 chỉ

Bài Viết Đăng Tại: PHP

Chuẩn Viết Code Trong PHP

Chuẩn Viết Code Trong PHP

Mỗi một công ty sẽ được chuẩn code khác nhau dựa theo thực tiễn công việc của họ. Chuẩn code là cần phải có chính vì có thể có nhiều lập trình viên làm việc trên những modun khác nhau, vì thế, nếu họ bắt đầu phát minh ra những chuẩn riêng, thì sau đó

Bài Viết Đăng Tại: PHP

Upload File Trong PHP

Upload File Trong PHP

Một PHP script có thể sử dụng với một form HTML cấp phép người sử dụng upload file lên Server. Đầu tiên các file này được upload lên một thư mục tạm thời, sau kia được di chuyển tới một đích bởi một PHP script. Thông tin trong trang phpinfo.php mô tả thư mục tạm

Bài Viết Đăng Tại: PHP

Bug Và Debug Trong PHP

Bug Và Debug Trong PHP

Các chương trình ít khi hoạt động một cách chuẩn xác ngay từ lần thứ nhất tiên. Nhiều thứ cũng có thể có thể sai trong chương trình khiến trình thông dịch PHP tạo ra thông báo lỗi. Bạn có thể chọn nơi thông báo lỗi này xuất hiện. Các thông báo cũng có thể

Bài Viết Đăng Tại: PHP

Session Trong PHP

Session Trong PHP

Một cách khác để làm dữ liệu có thể truy cập trên các trang không giống nhau của toàn bộ một Website là sử dụng một PHP Session (phiên). Một session tạo ra một file trong một thư mục tạm thời trên Server, nơi đã đăng kí các biến session và các giá trị của

Bài Viết Đăng Tại: PHP