Chuyên Mục: JavaScript

Đối Tượng Date Trong JavaScript

Đối Tượng Date Trong JavaScript

Đối tượng Date là một kiểu dữ liệu được xây dựng trong Ngôn ngữ JavaScript. Các đối tượng Date được tạo với new Date() như dưới đây: Một khi một đối tượng Date được tạo, các phương thức cấp phép bạn hoạt động trên nó. Hầu hết phương thức đơn giản là cho phép bạn

9 Câu Hỏi Phỏng Vấn JavaScript Phổ Biến

9 Câu Hỏi Phỏng Vấn JavaScript Phổ Biến

JavaScript được cho là một ngôn ngữ tuyệt vời dành riêng cho những “newbie”. Một phần do việc sử dụng internet đang ngày càng mở rộng và phát triển, lập trình viên có khả năng làm về web luôn được săn đón với tầm lương khá hấp dẫn, và tất nhiên nếu đã làm web

Document Object Model (DOM) Trong JavaScript

Document Object Model (DOM) Trong JavaScript

Mỗi trang web cư ngụ bên trong 1 cửa sổ trình duyệt mà cũng đều có thể xem như là một đối tượng. Một đối tượng Document biểu diễn tài liệu HTML được hiển thị trong cửa sổ đó. Đối tượng Document có nhiều thuộc tính đa chủng loại như các đối tượng khác mà

JavaScript Là Gì? Internet Có Thể Tồn Tại Mà Không Có JavaScript Hay Không?

JavaScript Là Gì? Internet Có Thể Tồn Tại Mà Không Có JavaScript Hay Không?

JavaScript đã trở thành một điều gì đó gần như là hiển nhiên, khi mọi người đều sử dụng nó. Khi bạn dùng Facebook, bạn sử dụng JavaScript. Khi bạn viết một tweet bạn sử dụng JavaScript. Thật vậy, khi bạn xem nội dung trên NPA Group, bạn cũng đang sử dụng JavaScript. Đây chỉ

7 Framework JavaScript Dành Cho Phát Triển ứng Dụng Di động

7 Framework JavaScript Dành Cho Phát Triển ứng Dụng Di động

Nếu bạn muốn bắt đầu tạo các ứng dụng di động, có ba ngôn ngữ chính để chọn: Java cho những phần mềm Android, Swift cho ứng dụng iOS hoặc JavaScript dành cho những ứng dụng nền tảng. Nhưng chờ đã, không cần là JavaScript dành cho phát triển web sao? Vâng, nó bắt đầu

Regular Expression Và RegExp Trong JavaScript

Regular Expression Và RegExp Trong JavaScript

Một Regular Expression là một đối tượng miêu tả một pattern của các ký tự. Lớp JavaScript RegExp biểu diễn Regular Expression, và cả String và RegExp khái niệm các phương thức mà sử dụng Regular Expression để thi hành các hàm so khớp pattern và tìm kiếm-thay thế mạnh trên văn bản. Cú pháp

Đa Phương Tiện (Multimedia) Trong JavaScript

Đa Phương Tiện (Multimedia) Trong JavaScript

Đối tượng navigator trong JavaScript kể cả một đối tượng con gọi là plugins. Đối tượng này là một mảng, với một cổng vào (entry) cho từng plug-in được cài đặt trên trình duyệt. Đối tượng navigator.plugins chỉ được hỗ trợ bởi Netscape, Firefox và Mozilla. Ví dụ Dưới này là thí dụ minh họa

Lệnh Switch Case Trong JavaScript

Lệnh Switch Case Trong JavaScript

Bạn cũng có thể sử dụng nhiều lệnh if…else…if như trong bài trước để thực hiện một nhánh nhiều lựa chọn. Tuy nhiên, nó luôn luôn không phải là biện pháp tốt nhất, đặc biệt khi tất các các nhánh lệ thuộc vào giá trị của một biến đơn. Bắt đầu với JavaScript 1.2, bạn

Hiệu ứng (Animation) Trong JavaScript

Hiệu ứng (Animation) Trong JavaScript

Bạn cũng đều có thể sử dụng JavaScript để tạo một hiệu ứng phức tạp, không giới hạn, có những thành phần sau: Fireworks Fade Effect Roll-in hoặc Roll-out Page-in hoặc Page-out Object movements Bạn nên quan tâm đến thư viện hiệu ứng đang hiện diện thành lập trên nền JavaScript: Script.Aculo.us . Chương hướng

12 Thủ Thuật Vô Cùng Hữu ích Dành Cho Lập Trình Viên JavaScript

12 Thủ Thuật Vô Cùng Hữu ích Dành Cho Lập Trình Viên JavaScript

5 công cụ soạn thảo HTML trực tuyến miễn phí kiểm tra code tốt nhất 13 chuyên môn cần thiết để trở thành Frontend Developer Người mới bắt đầu học lập trình máy tính cần tập trung vào những gì? 13 câu lệnh SQL quan trọng Programmer nào cũng cần phải biết Trong bài viết