Chuyên Mục: HTML

Các đường Dẫn Trong HTML

Các đường Dẫn Trong HTML

Bạn cũng có thể tìm thấy các đường dẫn (link) ở khắp các trang web. Link cấp phép click vào để chuyển qua một trang khác. Đường dẫn trong HTML là gì Các đường dẫn trong HTML là các đường siêu liên kết. Click vào đây sẽ giúp đưa bạn tới một văn bản khác.

Bài Viết Đăng Tại: HTML

Thiết Kế Trang Web Chạy Trên Nhiều Thiết Bị (responsive Web Design) Bằng HTML

Thiết Kế Trang Web Chạy Trên Nhiều Thiết Bị (responsive Web Design) Bằng HTML

Responsive Web Design – Thiết kế web có độ phản hồi cao là gì? Responsive Web Design chỉ việc dùng HTML và CSS để tự động thay đổi kích thước, ẩn, thu nhỏ, phóng to một website để trông nó đẹp mắt hơn trên tất cả thiết bị (máy tính desktop, máy tính bảng, điện

Bài Viết Đăng Tại: HTML

Hình ảnh Img Trong HTML

Hình ảnh Img Trong HTML

Khi truy cập trang web, bạn sẽ thường xuyên thấy rất nhiều hình ảnh đủ mọi kích thước và vị trí trên trang. Hình ảnh trong trang web HTML sẽ giúp nội dung phong phú hơn cũng giống tăng tính thẩm mỹ cho trang. Cú pháp hình ảnh trong HTML Trong HTML, ảnh được định

Bài Viết Đăng Tại: HTML

Symbol – Biểu Tượng Trong HTML

Symbol – Biểu Tượng Trong HTML

Thực thể trong HTML đã được trình bày trong bài học trước. HTML có nhiều tượng trưng toán học, kỹ thuật, tiền tệ chẳng thể dùng bàn phím bình thường để viết được. Để thêm các biểu tượng này vào trang HTML, bạn sẽ cần dùng tới tên thực thể. Nếu không có tên, hãy

Bài Viết Đăng Tại: HTML

HTML Và XHTML

HTML Và XHTML

XHTML là HTML được viết bằng ngôn ngữ XML. XHTML là gì? XHTML là viết tắt của Extensible HyperText Markup Language (Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản mở rộng) XHTML gần giống với HTML XHTML có quy chế khắt khe hơn HTML XHTML là HTML được định nghĩa như một ứng dụng XML XHTML

Bài Viết Đăng Tại: HTML

Phần Tử Head Trong HTML

Phần Tử Head Trong HTML

Trong HTML, phần tử là bộ chứa siêu dữ liệu (metadata) được đặt trong thẻ và thẻ . Siêu dữ liệu HTML là dữ liệu về tài liệu HTML và chưa được hiển thị. Siêu dữ liệu thường khái niệm tiêu đề văn bản, bộ kí tự, kiểu cách, đường dẫn, kịch bản và các

Bài Viết Đăng Tại: HTML

Thẻ Div Trong HTML

Thẻ Div Trong HTML

Định nghĩa và cách dùng Thẻ được sử dụng để định nghĩa một bộ phận hay một vùng trong văn bản HTML. Thẻ nhóm các thành phần nội dung thành một khối để định hình bằng CSS hoặc để thi hành một số tác vụ nhất định với JavaScript. Trình duyệt hỗ trợ Không có

Bài Viết Đăng Tại: HTML