Chuyên Mục: Học SQL

Lệnh CREATE TABLE Trong SQL để Tạo Bảng Cơ Sở Dữ Liệu

Lệnh CREATE TABLE Trong SQL để Tạo Bảng Cơ Sở Dữ Liệu

Lệnh CREATE TABLE trong SQL dùng để tạo một bảng mới. Việc tạo bảng mới cơ bản liên quan đến việc đặt tên cho bảng, xác định các cột của nó và kiểu dữ liệu của mỗi cột. Cú pháp lệnh CREATE TABLE Câu lệnh SQL CREATE TABLE có cú pháp như sau: CREATE TABLE

Hàm Xử Lý DATE/TIME Trong SQL – Phần 2

Hàm Xử Lý DATE/TIME Trong SQL – Phần 2

Bài viết này sẽ chỉ dẫn chi tiết cho bạn cách dùng mọi thứ các hàm giải quyết Date/Time trong SQL với cú pháp và những ví dụ cụ thể để dễ hình dung và chớp được hàm tốt hơn. Các hàm xử lý date/time Hàm ADDDATE() Hàm ADDTIME() Hàm CONVERT_TZ() Hàm CURDATE() Hàm CURRENT_DATE() Hàm CURTIME() Hàm CURRENT_TIME()

13 Câu Lệnh SQL Quan Trọng Programmer Nào Cũng Cần Biết

13 Câu Lệnh SQL Quan Trọng Programmer Nào Cũng Cần Biết

Cơ sở dữ liệu là một phần không thể thiếu của những trang web hiện đại. Trang web lớn hoặc web động đều sử dụng database theo một cách nào đó và khi được phối hợp với Structured Query Language (SQL) thì khả năng thao tác dữ liệu thực thụ là vô tận. Nếu đã

[QUIZ] Kiểm Tra Hiểu Biết Của Bạn Về SQL – Phần 2

[QUIZ] Kiểm Tra Hiểu Biết Của Bạn Về SQL – Phần 2

Tiếp tục series “Kiểm tra kinh nghiệm của bạn về SQL?” , phần 2 tiếp tục với những câu hỏi xoay quay các kiến thức cơ bản trong cơ sở dữ liệu. Bạn hãy thử tài kiến thức của mình cùng Quantrimang qua bộ câu hỏi trắc nghiệm sau đây nhé! Xem thêm: [QUIZ] Kiểm

[QUIZ] Kiểm Tra Hiểu Biết Của Bạn Về SQL – Phần 4

[QUIZ] Kiểm Tra Hiểu Biết Của Bạn Về SQL – Phần 4

Tiếp tục bộ câu hỏi giúp người sử dụng dễ dàng làm quen và ôn tập về ngôn ngữ SQL, Quản trị mạng gửi đến độc giả bộ câu hỏi trắc nghiệm về hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL để bạn tham khảo. Hãy cùng thử tài kinh nghiệm của mình với các