Hiệu Năng Hệ Thống Trong Unix/Linux


Mục đích của chương chỉ dẫn này là giới thiệu phân tích hiệu xuất bằng các công cụ có sẵn để giám sát và quản lý hiệu năng trên các hệ thống Unix, và để cung cấp một nguyên tắc chỉ đạo chung về cách để phát hiện và sửa các vấn đề về hiệu xuất trong môi trường Unix.

Unix có những kiểu nguồn chính sau mà cần được quan sát kiểm tra và đã được bật lên:

  • CPU
  • Bộ nhớ
  • Không gian đĩa
  • Các dây dẫn giao tiếp
  • I/O Time
  • Thời gian mạng
  • Các chương trình phần mềm

Các phần tử hiệu năng trong Unix/Linux

Dưới đây liệt kê 5 phần tử chính:

Thành phần Miêu tả
Trạng thái CPU người sử dụng Lượng thời gian thực tiễn mà CPU dành để chạy chương trình của người sử dụng trong tình trạng người dùng. Nó cho dù là thời gian dành để chạy các triệu hồi thư viện, nhưng vẫn chưa cho dù là thời gian dành trong Kernel.
Trạng thái CPU hệ thống Lượng thời gian mà CPU dành cho chương trình này trong tình trạng hệ thống. Tất cả chương trình I/O đòi hỏi các sự phục vụ Kernel. Người viết chương trình cũng đều có thể ảnh hưởng giá trị này bằng cách sử dụng khóa kết nối I/O.
Thời gian I/O và mạng hệ thống Lượng thời gian dành riêng cho di chuyển dữ liệu và phục vụ các yêu cầu I/O.
Hiệu năng bộ nhớ ảo Nó kể cả sự chuyển mạch và trao đổi bối cảnh.
Chương trình ứng dụng Thời gian dành cho chạy các chương trình khác – khi hệ thống không phục vụ phần mềm này chính vì phần mềm khác hiện tại vẫn đang có trong CPU.

Các công cụ hiệu xuất trong Unix/Linux

Unix cung cấp các công cụ quan trọng để đo đạc và tinh chỉnh hiệu năng hệ thống:

Lệnh Miêu tả
nice/renice Chạy một chương trình với quyên ưu ái được sửa đổi trước.
netstat In các kết nối mạng hệ thống, bảng định tuyến, các thống kê giao diện, các kết nối ẩn danh và các thành viên multicast.
time Lượng thời gian một lệnh đơn hoặc cung cấp cách sử dụng nguồn.
uptime Trung bình tải hệ thống (SLA – System Load Average)
ps Báo cáo một ảnh chụp nhanh (snapshot) của các tiến độ hiện tại.
vmstat Báo cáo các hoạch toán về bộ nhớ ảo.
gprof Hiển thị gọi đồ thị dữ liệu profile.
prof Tiến trình profile
top Hiển thị các nhiệm vụ của hệ thống.

Theo Tutorialspoint

Bài trước: Quản lý người sử dụng trong Unix/Linux

Bài tiếp: Hệ thống ghi log trong Unix/Linux

Sưu Tầm: Internet – Kênh Tin: TopVn

Bài Viết Liên Quan


Bài Viết Khác